IJsclubhulsen

Welkom bij Ijsclub Hulsen

 

Update: 2 Januari  2023 

Nieuws van het bestuur.

Beste leden van IJsclub Hulsen,

 

Aanstaande woensdag 11 januari vindt de algemene ledenvergadering plaats in dorpshuis Sion (G.H. Kappertstraat 45a) te Hulsen. Je bent van harte uitgenodigd vanaf 20:00 uur.

 

De agenda is als volgt:

  1. Opening van de bijeenkomst onder het genot van koffie en thee
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering
  4. Jaarverslag van de secretaris
  5. Financieel jaarverslag van de penningmeester
  6. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid van de kascommissie
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

Graag tot woensdag!

 

 

 

 

Update: 12 december 2022 

Nieuws van het bestuur.

 

Wel of geen water op de baan?We krijgen deze dagen veel vragen of we er al klaar voor zijn?

De ervaring van de Ijsclub Hulsen is dat het stevig moet vriezen om een goede ijslaag te krijgen. We hebben 5-7 cm ijs nodig voor een stevige laag. Als wij water op de baan zetten dan moeten we al snel 20-25cm water in de baan laten. Kan dat dan niet wat minder water zijn? Nee is het antwoord. Omdat de baan lek is zakt het water snel, en als het water er te lang in staat dan groeit het gras eronder te hard. Eigenlijk moet er een nieuw zeil in de baan maar dat is een kostbare oplossing. Het vullen van de baan kost ook veel geld met de huidige energie tarieven, we willen dan ook wel enige garantie hebben dat het een kans is om open te gaan. Dat is met deze vooruitzichten van 5 nachten matige vorst en overdag boven 0 niet. Nu water in de baan zetten is dus alleen voor de beeldvorming.

Doen we dan helemaal niks? Ja zeker wel, we zijn bezig om te onderzoeken of we een deel van de baan of een alternatieve baan deels kunnen verharden zodat we met minder water sneller ijs kunnen maken. Voor de omvang van de gehele baan kost dat een boel geld. En dat is er simpelweg niet.