Welkom bij Ijsclub Hulsen

 

Update: 10  Januari  2024

Mocht de schaatsbaan open gaan dan communiceren we dat oavia onze Facebook pagina.

 

 

 

 

 

Algemene ledenvergadering

IJsclub Hulsen 24-01-2024

 

Agenda:

 

  1. Opening van de bijeenkomst onder het genot van koffie en thee

 

Opening door Frank Bosboom en een warm welkom aan alle aanwezige leden. In dit geval een bijzonderheid, dat er meer leden dan bestuursleden op de vergadering aanwezig zijn.

 

  1. Vaststellen agenda

 

Geen toevoegingen

 

  1. Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering:

 

Helaas zijn deze zoek geraakt. Excuus van de secretaris. Stonden geen bijzonderheden

 

  1. Jaarverslag van de secretaris

 

Stegeman heeft de baan weer netjes, de stenen zijn gebracht door de gemeente. Plan is nu om de vergunning aan te vragen.

 

  1. Financieel jaarverslag van de penningmeester

 

Simon doet verslag van de inkomsten en uitgaven, geen bijzonderheden aangezien er ook geen inkomsten waren naast de contributie.

 

  1. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid van de kascommissie

 

Kas commissie is akkoord. M. Rekers en Froukje Stegeman. Reserve is Bosboom.

 

  1. Mededelingen van het bestuur:

 

Lijst maken van benodigde materialen en diensten en deze delen met de leden. Betreft de nieuwe krabbelbaan.

 

  1. Rondvraag:

 

Geen vragen wel wat opmerkingen

Of de TL verlichting uit kan zodat er wat meer sfeer is. Verder moeten de lampen dan wel masten vervangen worden. Gekeken wordt naar Led verlichting. Ook wordt het schuifraam gerepareerd.

Het dak moet nog wel dicht, het idee nu is om er blikken platen op te maken.

 

  1. Sluiting

 

 

Update: 12 december 2022 

Nieuws van het bestuur.

 

Wel of geen water op de baan?We krijgen deze dagen veel vragen of we er al klaar voor zijn?

De ervaring van de Ijsclub Hulsen is dat het stevig moet vriezen om een goede ijslaag te krijgen. We hebben 5-7 cm ijs nodig voor een stevige laag. Als wij water op de baan zetten dan moeten we al snel 20-25cm water in de baan laten. Kan dat dan niet wat minder water zijn? Nee is het antwoord. Omdat de baan lek is zakt het water snel, en als het water er te lang in staat dan groeit het gras eronder te hard. Eigenlijk moet er een nieuw zeil in de baan maar dat is een kostbare oplossing. Het vullen van de baan kost ook veel geld met de huidige energie tarieven, we willen dan ook wel enige garantie hebben dat het een kans is om open te gaan. Dat is met deze vooruitzichten van 5 nachten matige vorst en overdag boven 0 niet. Nu water in de baan zetten is dus alleen voor de beeldvorming.

Doen we dan helemaal niks? Ja zeker wel, we zijn bezig om te onderzoeken of we een deel van de baan of een alternatieve baan deels kunnen verharden zodat we met minder water sneller ijs kunnen maken. Voor de omvang van de gehele baan kost dat een boel geld. En dat is er simpelweg niet.